Thermae-for-me-logo

Echt wellness gevoel voor thuis

Thermae 2000

Natuurlijke luxe

Gratis verzending vanaf €50,-

Privacy

Privacy

Privacyverklaring Thermae 2000

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van de bedrijven die onderdeel zijn van (of gemanaged worden door) Thermae 2000 B.V. (hierna Thermae 2000), uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. 

Thermae 2000 streeft ernaar om diensten van hoge kwaliteit te leveren. Respect voor de privacy van onze gasten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel hiervan. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

We streven naar een ontspannen verblijf voor al onze gasten. Om dit te kunnen realiseren, hebben we persoonsgegevens van u nodig. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen we ervoor dat we hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.

In deze privacyverklaring vertellen wij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

NaamGeboortedatum
AdresIP-adres
PostcodeGebruikersnaam
WoonplaatsGebruikslogs
E-mailadresCreditcardnummer
TelefoonnummerTaal
GeslachtNationaliteit
KentekenBedrijfsnaam
BTW-nummerBezoekershistorie

2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt om een dienst bij ons af te nemen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

 

 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

 Wanneer doen wij dit?

 1 

 Het belangrijkste is dat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Hiervoor hebben we in eerste instantie uw persoonsgegevens nodig.  Wij zullen deze persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken.

 Als u bij ons een reservering   maakt en/of verblijft.

 2

 Wij willen onze gasten graag goed informeren bij hun verblijf. Als u een reservering bij Thermae 2000 maakt, dan houden wij u op de hoogte via de e-mail over de status van  de reservering.

 Als u bij ons een reservering maakt   en/of verblijft.

 3

 Wij houden u met uw toestemming graag op de hoogte van interessant nieuws rondom Thermae 2000. Daarnaast brengen wij u periodiek op de hoogte van onze   dienstverlening.

 Alleen met uw toestemming

 4

 We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor u te houden. Zo gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website en online   kanalen te presenteren.

 Als u onze website en/of online   kanalen bezoekt.

 5

 Als u vragen of klachten heeft, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig.

 Als er specifieke vragen of   klachten zijn.

 6

 Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van te voren om uw toestemming.

 Alleen met uw toestemming.


Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting.

3. Wij houden u graag op de hoogte van interessante informatie over voor u relevante diensten van Thermae 2000.

Wij kunnen u relevante informatie sturen over eigen diensten, wanneer u heeft aangegeven deze informatie te willen ontvangen.
Uiteraard pas nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

U kunt zich hiervoor altijd afmelden.
Wij bieden u altijd de mogelijkheid om voor deze berichtgeving uit te schrijven wanneer u wilt! Bij mailings kunt u dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de mailing.

4. Wij willen u graag diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze websites en online kanalen.

Om iedere bezoeker te voorzien van een gepersonaliseerde ervaring verzamelen wij gegevens van onze gebruikers. Met die gegevens krijgen we meer inzicht in uw interesses en kunnen zodoende relevanter zijn op elk kanaal waar u ons bezoekt. In deze omgeving kunt u aangeven op welke manier en hoe lang u gevolgd wilt worden, uw gegevens inzien en eventueel verwijderen. 

Bekijk en/of wijzig instellingen hier 

Wij willen u graag diensten aanbieden die voor u interessant, relevant, op maat en gebruiksvriendelijk zijn!
Wij willen u graag extra goed van dienst zijn en de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van onze diensten zoveel mogelijk vergroten. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u aanbiedingen te tonen waarvan wij denken dat u ze interessant vindt. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke voorkeuren om relevante inhoud op de website te presenteren.

Wij maken de inhoud van onze website zo relevant mogelijk.
Als u een website bezoekt is het fijn om direct de voor u relevante en interessante informatie getoond te krijgen. Daar helpen wij graag aan mee. Op basis van de eerder genoemde persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld besluiten de inhoud van de website op uw voorkeuren aan te passen.

Een persoonlijk profiel voor een betere gebruikerservaring.
Door middel van het verzamelen, analyseren en combineren van uw persoonsgegevens stellen wij een persoonlijk profiel op. Dit wordt ook wel profilering genoemd. Met profilering kunnen wij bepaald gedrag dat samenhangt met uw persoonlijkheid inschatten om u bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten te kunnen leveren. Door het gebruik van uw profiel kunnen wij persoonlijke advertenties op onze website laten zien of persoonlijke aanbiedingen toesturen. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Profilering doen wij alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

5. Wij maken gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde dienst. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Bij een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen. In dat geval kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met deze partijen delen.
De meeste externe partijen ondersteunen ons met het leveren van de door u gevraagde dienst. In sommige gevallen kan het gaan om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten. Met deze partijen hebben wij goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe partijen in de volgende categorieën:

  • Betaalproviders;
  • Hostingproviders;
  • Externe dienstverleners;
  • Data bewerkingspartijen 

6. Om onze websites constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website (Cookies).

Om onze websites te kunnen blijven verbeteren houden wij gegevens bij over het gebruik van onze website door onze bezoekers.

Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de websites zijn:

  • Het aantal bezoekers per dag(deel)
  • De gemiddelde verblijfsduur op de website
  • Het aantal ‘clicks’ voordat een dienst wordt aangeschaft
  • De instellingen van uw apparaat die uw browser naar ons toezendt, waarmee u mogelijk uniek te identificeren bent en uw website bezoek bij Thermae 2000 te volgen is.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

7. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn.

8. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen.
Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Diensten zijn zodanig ingericht dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Thermae 2000 hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken.
Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

9. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Wilt u graag weten welke rechten u heeft op grond van de privacywetgeving?
Op basis van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen.

Neem dan hiertoe contact op met ons via onderstaande contactgegevens:

Contact

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen:

Thermae 2000
Ter attentie van de privacy verantwoordelijke
Cauberg 25-27
6301 BT Valkenburg a/d Geul

Of stuur een e-mail naar: privacy@thermae.nl

Specifieke privacyverklaringen Thermae 2000